Totalleverandør av
elektromagnetisk haisikringsystem

Salarsafe tilbyr en komplett løsning:
PRODUKSJON/INSTALLASJON/DRIFT
av haisikringsystem tilpasset norske akvakulturinstallasjoner.

FoU-leverandør og teknologiske partnere


I samarbeid med Velox Tech, Vico og NORCE Norwegian Research Centre
skal Salarsafe sertifisere og kommersialisere et elektromagnetisk haisikringsystem.


Vi har patent pending på løsningen,
og lignende løsninger med formål å holde pigghå vekke fra oppdrettsmerder.